Tvorím s prírodou,
obnovujem a oživujem
prirodzené záhrady
a verejnú zeleň

Tvorba a zhotovenie udržateľných prírodných záhrad je mojím vytúženým návratom k pôvodne vyštudovanému odboru krajinného architekta.

Vytváram záhrady a zeleň v súlade s prírodou a predovšetkým ako priestor na dobrý život pre všetky živé bytosti od človeka cez hmyzáčikova drobné živočíchy, po vtáky či väčšie zvieratká. Pracujem s pomocou rozmanitých, hlavne pôvodných rastlín všetkých druhov, štruktúr, farieb a vôní.

Usilujem sa pri tvorbe priblížiť Matke Prírode, ktorá dala do vienka každej živej bytosti na našej planéte – rastlinám, zvieratám i ľuďom – konkrétnu úlohu, poslanie, ktorým má vyniknúť ako jedinečná, no zároveň fungovať na prospech celku. Iba človek však, na rozdiel „jednoduchých“ bytostí ako je kvet, ker či strom, nechápe, čo je jeho poslaním – preto má Príroda s nami, ľuďmi, toľko trápenia 😊.

Pri tvorbe zelene sa usilujem využívať naplno miestne danosti – do tieňa slnkomilné rastliny nevysádzam, na slnečný úpek nezasadím to, čo miluje tieň. Využívam v najväčšej možnej miere miestne zdroje – to, čo je na danom mieste dotváram, zveľaďujem, nikdy nepretváram na „niečo trendové“ proti prirodzenosti a Prírode. Len takto vytvorená záhrada či zeleň napokon potrebuje minimum údržby, obstojí aj v extrémnejšom počasí a je prirodzene krásna a živá v harmónii s okolitým prostredím.